Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Despre Serop

Parteneri

1. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT - BENEFICIAR

Anul infintarii: 1999
Adresa postala: Strada Crisan Nr.2
Cod: 230008
Localitatea: Slatina
Judetul: Olt
Adresa posta electronica: ajofm@ot.anofm.ro

2. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TELEORMAN - Partener 1

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Activități

ACTIVITATILE PROIECTULUI

1. Managementul proiectului

2. Achiziții şi subcontractări

3. Comunicare, promovare şi diseminare.

4. Audit extern.

5. Analiza nivelului calității serviciilor oferite în cele două regiuni de dezvoltare

6. Identificarea standardelor țintă prin analizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Umbria  Italia recunoscut ca model de eficiență şi calitate la standarde europene.

7. Elaborarea strategiei de dezvoltare institutională a agențiilor de ocupare a forței de muncă din cele două regiuni de dezvoltare pentru atingerea standardelor identificate.

8. Implementarea strategiei elaborate si analiza nivelului calitativ al serviciilor ca rezultat direct al implementarii proiectului precum si identificarea evolutiilor pozitive ulterioare.

9. Expertiza contabila.

10. Evaluare proiect.

Toate activitatile au fost realizate in perioada alocata desfasurarii proiectului. 

In acest moment proiectul se afla in faza de sustenabilitate.

Rezultate

Rezultatele proiectului SEROP- Servicii de Ocupare Performante, ID 92443,  implementat in perioada 01.03.2012 -  28.02.2015 si care se afla in perioada de sustenabilitate pana la 28.02.2018 

-  A1 – Echipa de implementare constituita;- documentele de management elaborate: proiectare executiva, detalierea activitatilor, planul achizitiilor cu documentele conexe (proceduri); procedura A.L.O.P. - angajare, lichidare, ordonantare si plata.

-  A2 – Realizarea planului de achizitii si subcontractari: - subcontractarea managementului proiectului; subcontactarea serviciilor juridice, serviciilor pentru expertiza contabila si a celor de audit; inchirierea spatiilor pentru echipa de implementare; server platforma servicii e-learning (completare server existent in cadrul solicitantului); server platforma SEMM; completare cu dotari specifice proiectului (12 birouri, 10 scaune, 1 masa de conferinte, 15 laptop-uri, 8 Imprimante din care:1 color, 2 multifunctionale, din care 1 color, alte mijloace fixe, obiecte de inventar, consumabile; 2 servere IT pentru platformele informatice dezvoltate, 1 retroproiector, 5 dulapuri , 5 dulapuri ignifuge pentru arhivarea documentelor proiectului, )

-  A3. Plan de publicitate, diseminare si vizibilitate: - cate 5 spoturi publicitare (cu durata de 30” fiecare), pentru fiecare sistem nou introdus (SEMM si e-learning) pentru fiecare regiune de dezvoltare, difuzate la nivel regional; - cate 1 spot publicitar (cu durata de 20”) pentru fiecare serviciu modernizat, la nivel national; - cate 1 material privind realizarea activitatilor proiectului in conferinte de presa lunare ale solicitantului si partenerului 1 (72 de materiale); - 6 comunicate de presa; - 4 conferinte de presa special destinate proiectului, de nivel local si regional, fiecare cu cate 15 participanti (2 solicitantul si 2 partenerul 1).

-  A4. Rapoartele de audit periodice.

-  A5.- 4 rapoarte de analiza privind nivelul estimat formal al calitatii serviciilor aferente (pe fiecare tip de serviciu); - 4 rapoarte de analiza privind nivelul efectiv de asigurare a serviciilor pe fiecare tip de serviciu si regiune; - 4 rapoarte de analiza privind standardele tinta pentru fiecare tip de serviciu.

-  A6. – 1 raport care sa cuprinda standardele tinta pentru fiecare tip de serviciu definit conform celor efectiv realizate in regiunea Umbria – Italia, legislatiei europene si strategiilor europene in domeniu (EUROPA 2020);- 2 vizite de studiu la nivel managerial, a cate 4 zile cu 20 de persoane in Regiunea Umbria – Italia; - 4 vizite de studiu la nivel operational, a cate 2 zile, cu cate 20 de persoane, colaboratori si formatori, in Regiunea Umbria – Italia (cate 1 vizita pentru fiecare tip de serviciu). 

-  A7. - Strategia elaborata si aprobata formal de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca; - 4 proceduri cu seturi complete de instrumente operationale, elaborate si aprobate la nivelul fiecarui judet din cele 2 regiuni de dezvoltare, inclusiv pentru SEMM si sistemul e-learning in cadrul serviciilor specifice; - 4 seminarii interregionale, a cate 2 zile, cate 1 pentru fiecare tip de serviciu modernizat, fiecare cu 40 de participanti; - 1 seminar final pentru Crearea unui Centru Permanent de Intermediere intre cererea si oferta pe piata muncii.

-   A8. – 4 rapoarte de monitorizare a implementarii strategiei pe fiecare tip de serviciu; - 1 raport cu propuneri institutionale de aliniere a legislatiei nationale la cea europeana, inclusiv prin prisma Strategiei Europa 2020; - 8 rapoarte de evaluare a serviciilor implementate la nivelul celor doua judete partenere (1 serviciu/ judet) : 1 raport testare SEMM, 1 raport testare e-learning; 1 studiu de fezabilitate elaborat.

-   A9. Rapoarte de experiza elaborate si asumate.

-   A10. Raport de evaluare, manual ghid, norme si proceduri aprobat si transmis la ANOFM (10 exemplare), la toate judetele din tara si municipiul Bucuresti (total 250 exemplare). 

Rezultatele au fost atinse conform cererii de finantare, completeta de actele aditionale si notificarile aprobate.

Obiective

Obiectiv general:
Elaborarea şi implementarea strategiei de creştere a calității serviciilor pe piata muncii, destinate să sprijine şi să sustină procesul de modernizare a Serviciului Public de Ocupare la standarde europene, prin adecvarea şi inovarea procedurilor şi instrumentelor de lucru pentru eficientizarea, diversificarea şi creşterea eficacitații acestora la nivelul a două regiuni de dezvoltare - Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia – cu specificitați comune.

Serviciile care fac obiectul proiectului sunt:

  • Informarea şi consilierea profesionala
  • Medierea muncii
  • Formarea profesională 
  • Consultantă si asistenta pentru începerea unei afaceri

Obiectivele specifice:

  1. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare din cele 12 agenții de ocupare pornind de la analiza nivelului calității serviciilor oferite în cele două regiuni de dezvoltare.

  2. Identificarea standardelor țintă, prin analizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Umbria Italia, recunoscut ca model de eficiență şi calitate la standarde europene.

  3. Dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare şi transnaţionale prin elaborarea strategiei de dezvoltare instituțională a agențiilor de ocupare a forței de muncă din cele două regiuni de dezvoltare (12 agenții de ocupare), pentru atingerea standardelor identificate .

  4. Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service” la nivelul activităților de mediere a muncii şi de formare profesională în cadrul Serviciului Public de Ocupare prin implementarea strategiei elaborate şi analiza nivelului calitativ al serviciilor, ca rezultat direct al implementării proiectului, prin creşterea gradului de profesionalizare şi aplicare a cunoştințelor dobândite de către personalul propriu, orientat către creşterea performantelor organizației precum şi identificarea evoluțiilor pozitive ulterioare.