Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Parteneri

1. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT - BENEFICIAR

Anul infintarii: 1999
Adresa postala: Strada Crisan Nr.2
Cod: 230008
Localitatea: Slatina
Judetul: Olt
Adresa posta electronica: ajofm@ot.anofm.ro

2. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TELEORMAN - Partener 1

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Asigura implementarea masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca prin servicii specializate de informare, consiliere, mediere si orientare profesionala; Organizeaza si coordoneaza cativitatea de ocupare si formare profesionala a fortei de munca prin programe de formare profesionala in vederea calificarii/recalificarii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca; Ofera informatii si subventioneaza, in conditiile legii, angajatorii care incadreaza in munca someri din diverse grupuri tinta; Ofera sprijin pentru integrarea socio-profesionala a diverselor grupuri tinta defavorizate pe piata muncii prin servicii specializate in domeniul ocuparii; Partener in 12 proiecte, din care 5 finantate PHARE, iar 7 finantate FSE. A participat activ la implemntarea proiectelor asigurand materiale de informare si lectori pentru derularea proiectelor, realizarea cercetarilor de birou si de teren (identificarea grupurilor tinta). Principalele activitati ale proiectelor au constat in: organizarea de indrumare si consiliere profesionala, organizarea de job club-uri, organizarea de targuri de joburi.

3. MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE - CRAIOVA - Partener 2

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Obiectul de activitate include activitati de educatie. Partenerul are experinta in certificarea sistemelor de management al calitatii in invatamantul superior, inclusiv referitor la procesele de plasament practic al studentilor in intreprinderi. De asemenea partenerul este furnizor de formare profesionala autorizat de CNFPA, pentru mai multe ocupatii. Partenerul lucreaza cu personal specializat in derularea de proiecte cu finantare externa in: Romania – PROGRAMUL 4 „Parteneriate in domeniile prioritare” 2007 si proiecte transfrontaliere. Pe langa activitatea de formare profesionala, realizeaza certificarea firmelor in domeniul managementului calitatii si mediului. Pentru desfasurarea prezentului proiect, a fost cooptat pentru a contribui la analiza Serviciilor publice de ocupare, ale solicitantului si partenerului 1 implicat.

4. ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - Perugia -ITALIA - Partener 3 ( Partener transnational )

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Partenerul acorda o atentie deosebita in selectarea personalului sau fiind adept al coneceptului ca factorul strategic al succesului in afaceri este participarea angajatilor la misiunea companiei. Partenerul dispune, pe langa tehnicieni si administratori, de o retea solida de liberi profesionisti care functioneaza in numele sau si are o retea de formatori ce contribuie la realizare etapelor de formare. Este institutie acreditata in regiunea Umbria – Italia pentru macrotipologia de formare continua si formare superioara, prvazand atat formarea finantata cat si formarea cu plata. Detine acreditare din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii (MIUR) ca laborator de cercetare si desfasoara activitati de consultanta stiintifica si participa direct la proiectele finantate la nivel regional si national – Cercetari finantate din Fondul Special pentru Cercetare Aplicata si de Fondul de Inovare Tehnologica conform legii 46/82, Cercetari finantate in conformitate cu legea 488/82, cercetari finantate conform decretului legislativ 297/99, cercetari finantate din fondul OIGA. De-a lungul anilor a dobandit un relevant background in managementul administrativ si de organizare a proiectelor de cercetare.

5. INSOFT Development & Consulting - BUCURESTI - Partener 4

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului :

Partenerul 4 a conceput, a produs si detine un sistem modern de invatare si formare asistata de calculator (platforma de eLearning si continut educational digital) si echipamente de comunicatie moderne. P4 are la dispozitie o echipa de experti dezvoltatori de continut de invatare digital. Continutul educational digital faciliteaza invatarea prin asimilarea intr-o maniera proprie, flexibila si interactiva, contribuind la dezvoltarea de noi competente si abilitati. De asemenea, P4 are experienta in dezvoltarea de portaluri complexe ce imbina perfect cele mai noi tehnologii cu elemente grafice orginale si atractive.
P4 are experienta si in derularea de proiecte finantate prin fonduri europene, furnizand servicii de management si consultanta pentru proiecte finantate din fonduri europene structurale si de coeziune.
Proiecte relevante la care P4 a participat cu serviciile ei sunt: Achiziția de licențe și servicii de instalare, personalizarea platformei de eLearning-learnIN, realizarea de materiale de suport pentru instruire și tutoriale interactive, instruirea administratorilor și a lectorilor, servicii de închiriere, găzduire și administrare a platformei hardware necesare și administrarea platformei de eLearning-learnIN –Societatea Română de Radiodifuziune; Servicii de consultanta pentru întocmirea documentatiei necesare accesării de fonduri pentru implementarea proiectului „Sistem digital educational – suport pentru cresterea competitivitătii serviciilor oferite cetătenilor orasului Voluntari”; Sistem e-Learning pentru eficientizarea procesului educational la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca; Centrul National de Evaluare si Examinare– Banca de Instrumente de Evaluare – MECTS; Îmbunătătirea accesului cetătenilor la servicii de sănătate de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Spitalului Clinic Sfânta Maria Bucuresti; EOCES (Întărirea capacităţilor tehnice operaţionale pentru răspuns în situaţii de urgenţă în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse): furnizarea echipamentelor hardware pentru Centrele de Date și de birou, aplicații software și servicii de dezvoltare software, instalare, configurare, instruire, mentenanță și garanție pentru cele menționate anterior –Consiliul Județean Giurgiu;
Crearea și dezvoltarea de cursuri compatibile SCORM adresate pregătirii profesionale a consultanților fiscali. Datorită nivelului ridicat de interactivitate, cursurile au oferit utilizatorilor o experiență plăcută de studiu întrucât a fost facilitat schimbul de informație și procesul de învățare –Camera Consultanților Fiscali din România; Servicii de consultantă pentru implementarea unei solutii de software financiar. S-a realizat o analiză detaliată a sistemului informatic existent si plecând de la nevoile identificate a fost dezvoltată o strategie complexă de informatizare, pentru a eficientiza activitatea institutiei – ANIF; Proiect derulat de Ministerul Administratiei si Internelor, privind instalarea si configurarea echipamentelor necesare conectării la Internet a posturilor de politie din România (instalare/ configurare/ conectare router, instalare UPS, instalare rack pentru echipamente, testare conexiune) –2 K Telecom; Furnizarea de servicii de mentenantă, reparatii si înlocuire piese pentru imprimante – Inspectia Muncii, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Ministerul Educaţiei, ISJ Cluj - Managementul calităţii sistemelor expert de formare continuă; Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Alfred Rusescu" - platforma de eLearning; MISS, Turcia - eContent si platforma de eLearning pentru servicii mai bune de formare; GoodArtOfNoon Organization, ESRI România, BRD - GSG, Konica Minolta, Ministerul Culturii, România - platforma de eLearning pentru promovarea proiectelor culturale; Pachet software pentru securizarea fișierelor PDF și integrarea cu aplicația existentă pentru îmbunătățirea securității informației distribuite prin serviciul „Autentic monitor” - Regia Autonomă “Monitorul Oficial”; Servicii de dezvoltare portal, livrare şi instalare echipamente şi infrastructură centru de date pentru informarea personalului de specialitate și educarea în scop preventiv a pacienților și a publicului larg - Spitalul Sfânta Maria, București; “Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic” - Universitatea Politehnică din București.

Categorie: