Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Sustenabilitate

Evaluarea competentelor dobandite in sistem non-formal constă în parcurgerea următoarelor etape:

 1. Înscrierea candidatului pentru evaluarea competenţelor
 2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluării
 3. Stabilirea unităţilor de competenţă pentru care candidatul solicită evaluarea
 4. Pregătirea candidatului pentru evaluare
 5. Planificarea şi organizarea procesului de evaluare
 6. Culegerea dovezilor de competenţă
 7. Analizarea dovezilor şi luarea deciziei privind competenţa
 8. Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
 9. Eliberarea certificatului de competenţă

Documentele  care pot fi consultate sunt pentru 4 ocupaţii :  

 1. ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR,
 2. DULGHER, TÂMPLAR, PARCHETAR,
 3. ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ,
 4. LUCRĂTOR HOTELIER
 • Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
 • Ghidul practic al evaluatorului de competenţe profesionale.

Cei interesaţi de certificarea competentelor în alte ocupaţii decat cele mentionate mai sus  ne pot comunica  acest fapt la adresele de mai jos, în vederea  extinderii acestei activităţi, în corespondenţă cu cererile de pe piaţa forţei de muncă.

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe website-ul www.anc.gov.ro, la sediul str. Valter Mărăcineanu, intrarea B, et. 3, cam. 271 Bucureşti.
Sau la AJOFM OLT  pe website-ul www.olt.anofm.ro  sau www.serop.ro
Telefon : 0249/145731 sau 0249/432276.
Persoana de contact : Tilea Daniela Speranţa