Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activități

ACTIVITATILE PROIECTULUI

1. Managementul proiectului

2. Achiziții şi subcontractări

3. Comunicare, promovare şi diseminare.

4. Audit extern.

5. Analiza nivelului calității serviciilor oferite în cele două regiuni de dezvoltare

6. Identificarea standardelor țintă prin analizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Umbria  Italia recunoscut ca model de eficiență şi calitate la standarde europene.

7. Elaborarea strategiei de dezvoltare institutională a agențiilor de ocupare a forței de muncă din cele două regiuni de dezvoltare pentru atingerea standardelor identificate.

8. Implementarea strategiei elaborate si analiza nivelului calitativ al serviciilor ca rezultat direct al implementarii proiectului precum si identificarea evolutiilor pozitive ulterioare.

9. Expertiza contabila.

10. Evaluare proiect.

Toate activitatile au fost realizate in perioada alocata desfasurarii proiectului. 

In acest moment proiectul se afla in faza de sustenabilitate.

Categorie articol: