Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Rezultate

Rezultatele proiectului SEROP- Servicii de Ocupare Performante, ID 92443,  implementat in perioada 01.03.2012 -  28.02.2015 si care se afla in perioada de sustenabilitate pana la 28.02.2018 

-  A1 – Echipa de implementare constituita;- documentele de management elaborate: proiectare executiva, detalierea activitatilor, planul achizitiilor cu documentele conexe (proceduri); procedura A.L.O.P. - angajare, lichidare, ordonantare si plata.

-  A2 – Realizarea planului de achizitii si subcontractari: - subcontractarea managementului proiectului; subcontactarea serviciilor juridice, serviciilor pentru expertiza contabila si a celor de audit; inchirierea spatiilor pentru echipa de implementare; server platforma servicii e-learning (completare server existent in cadrul solicitantului); server platforma SEMM; completare cu dotari specifice proiectului (12 birouri, 10 scaune, 1 masa de conferinte, 15 laptop-uri, 8 Imprimante din care:1 color, 2 multifunctionale, din care 1 color, alte mijloace fixe, obiecte de inventar, consumabile; 2 servere IT pentru platformele informatice dezvoltate, 1 retroproiector, 5 dulapuri , 5 dulapuri ignifuge pentru arhivarea documentelor proiectului, )

-  A3. Plan de publicitate, diseminare si vizibilitate: - cate 5 spoturi publicitare (cu durata de 30” fiecare), pentru fiecare sistem nou introdus (SEMM si e-learning) pentru fiecare regiune de dezvoltare, difuzate la nivel regional; - cate 1 spot publicitar (cu durata de 20”) pentru fiecare serviciu modernizat, la nivel national; - cate 1 material privind realizarea activitatilor proiectului in conferinte de presa lunare ale solicitantului si partenerului 1 (72 de materiale); - 6 comunicate de presa; - 4 conferinte de presa special destinate proiectului, de nivel local si regional, fiecare cu cate 15 participanti (2 solicitantul si 2 partenerul 1).

-  A4. Rapoartele de audit periodice.

-  A5.- 4 rapoarte de analiza privind nivelul estimat formal al calitatii serviciilor aferente (pe fiecare tip de serviciu); - 4 rapoarte de analiza privind nivelul efectiv de asigurare a serviciilor pe fiecare tip de serviciu si regiune; - 4 rapoarte de analiza privind standardele tinta pentru fiecare tip de serviciu.

-  A6. – 1 raport care sa cuprinda standardele tinta pentru fiecare tip de serviciu definit conform celor efectiv realizate in regiunea Umbria – Italia, legislatiei europene si strategiilor europene in domeniu (EUROPA 2020);- 2 vizite de studiu la nivel managerial, a cate 4 zile cu 20 de persoane in Regiunea Umbria – Italia; - 4 vizite de studiu la nivel operational, a cate 2 zile, cu cate 20 de persoane, colaboratori si formatori, in Regiunea Umbria – Italia (cate 1 vizita pentru fiecare tip de serviciu). 

-  A7. - Strategia elaborata si aprobata formal de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca; - 4 proceduri cu seturi complete de instrumente operationale, elaborate si aprobate la nivelul fiecarui judet din cele 2 regiuni de dezvoltare, inclusiv pentru SEMM si sistemul e-learning in cadrul serviciilor specifice; - 4 seminarii interregionale, a cate 2 zile, cate 1 pentru fiecare tip de serviciu modernizat, fiecare cu 40 de participanti; - 1 seminar final pentru Crearea unui Centru Permanent de Intermediere intre cererea si oferta pe piata muncii.

-   A8. – 4 rapoarte de monitorizare a implementarii strategiei pe fiecare tip de serviciu; - 1 raport cu propuneri institutionale de aliniere a legislatiei nationale la cea europeana, inclusiv prin prisma Strategiei Europa 2020; - 8 rapoarte de evaluare a serviciilor implementate la nivelul celor doua judete partenere (1 serviciu/ judet) : 1 raport testare SEMM, 1 raport testare e-learning; 1 studiu de fezabilitate elaborat.

-   A9. Rapoarte de experiza elaborate si asumate.

-   A10. Raport de evaluare, manual ghid, norme si proceduri aprobat si transmis la ANOFM (10 exemplare), la toate judetele din tara si municipiul Bucuresti (total 250 exemplare). 

Rezultatele au fost atinse conform cererii de finantare, completeta de actele aditionale si notificarile aprobate.

Categorie articol: