Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Obiective

Obiectiv general:
Elaborarea şi implementarea strategiei de creştere a calității serviciilor pe piata muncii, destinate să sprijine şi să sustină procesul de modernizare a Serviciului Public de Ocupare la standarde europene, prin adecvarea şi inovarea procedurilor şi instrumentelor de lucru pentru eficientizarea, diversificarea şi creşterea eficacitații acestora la nivelul a două regiuni de dezvoltare - Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia – cu specificitați comune.

Serviciile care fac obiectul proiectului sunt:

  • Informarea şi consilierea profesionala
  • Medierea muncii
  • Formarea profesională 
  • Consultantă si asistenta pentru începerea unei afaceri

Obiectivele specifice:

  1. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare din cele 12 agenții de ocupare pornind de la analiza nivelului calității serviciilor oferite în cele două regiuni de dezvoltare.

  2. Identificarea standardelor țintă, prin analizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Umbria Italia, recunoscut ca model de eficiență şi calitate la standarde europene.

  3. Dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare şi transnaţionale prin elaborarea strategiei de dezvoltare instituțională a agențiilor de ocupare a forței de muncă din cele două regiuni de dezvoltare (12 agenții de ocupare), pentru atingerea standardelor identificate .

  4. Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service” la nivelul activităților de mediere a muncii şi de formare profesională în cadrul Serviciului Public de Ocupare prin implementarea strategiei elaborate şi analiza nivelului calitativ al serviciilor, ca rezultat direct al implementării proiectului, prin creşterea gradului de profesionalizare şi aplicare a cunoştințelor dobândite de către personalul propriu, orientat către creşterea performantelor organizației precum şi identificarea evoluțiilor pozitive ulterioare.
     

                        

Categorie articol: